O nás

Kalousková

Mgr. Petra Orlová

Vzdělání

1997 – 1999 Bakalářský studijní program Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno

1999 – 2001 Magisterský studijní program Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno

 Praxe

Od roku 2013 soukromý poskytovatel zdravotnických služeb, Fyzioterapie Leskava

2001 – 2013 Nemocnice Milosrdných bratří Brno, rehabilitační oddělení

1998 – 1999 Poliklinika Bílý dům Brno, Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, rehabilitační oddělení

Odborné certifikované kurzy a semináře

2015 – Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších funkčních poruch jícnu (CKP Dobřichovice, Mgr. Petr Bitnar)

2015 – Koncept BPP v dětském věku A, B, C (Školicí centrum Jimramov, Jarmila Čápová, Mgr. Tomáš Debowski)

2014 – Diagnostika a terapie závratí – vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy (CKP Dobřichovice, PhDr. Onřej Čakrt, Ph.D.)

2013 – O hybermobilitě (CKP Dobřichovice, Bc. Clara-Marie Helena Lewitová)

2012 – Refluxní zónová terapie na noze I. dle Hanne Marquardt (Praha, Mgr. Klára Bubeníčková)

2012 – Rehabilitace v urogynekologii (Brno, Bc. Romana Holaňová)

2012 – Kurz kinesiotapingu (Brno, Petr Matoušek, Dis.)

2011 – Klappovo lezení (Školicí centrum Jimramov, Jarmila Čápová)

2011 – Terapeutický koncept BPP (Bazální programy) (Školicí centrum Jimramov, Jarmila Čápová)

2011 – Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Brno, PaeDr. Pavel Švejcar)

2011 – Neurorehabilitace pacientů po CMP (Brno, Mgr. Veronika Kristková)

Orlová

Helena Kalousková

Vzdělání

1993 – 1996 Střední zdravotnická škola, Merhautova Brno, obor fyzioterapeut

2000 – 2001 Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

Praxe

Od roku 2014 soukromý poskytovatel zdravotnických služeb, Fyzioterapie Leskava

1996 – 2014 Nemocnice Milosrdných bratří Brno, rehabilitační oddělení

Odborné certifikované kurzy a semináře

2015 – Kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (NVO NZO Brno, Mgr. Pavlína Svobodová)

2015 – Kurz terapie lymfedému (manuální lymfodrenáž) (NCO NZO Brno, MUDr. Dagmar Bednaříková)

2012 – Kurz kinesiotapingu (Brno, Petr Matoušek, Dis.)

2012 – Rehabilitace v urogynekologii (Brno, Bc. Romana Holaňová)

2009 – Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (NCO NZO Brno, Mgr. Pavlína Svobodová)

2009 – Využití jógy v rehabilitaci (NCO NZO Brno, Bc. Vanda Casková)

2000 – Metoda V. Vojty (RC Corpus, Olomouc)